Hva er en hodejeger?

Hodejakt er ikke et nytt fenomen. Hodejakt er direkte og aktiv søking etter kandidater uten å benytte offentlig annonsering. Søket foregår etter en utarbeidet profil som godkjennes av klienten, og gjennom direkte kontakt med potensielle kandidater. Kandidatene blir identifisert for hvert enkelt oppdrag, og hvert oppdrag ansees som unikt.

Hodejegervirksomheten bygger på den grunnleggende troen på at de beste lederne og spesialistene ikke søker på stillinger, men at de mer effektivt mobiliseres gjennom en direkte tilnærming fra en fortrolig samtalepartner (hodejegeren). Hodejakt skjer altså primært innenfor det ikke-mobile arbeidsmarkedet.