Partnere

Lars Esholdt

Cand.merc. Lars Esholdt (1963) startet som researcher hos Christen Dalum Lederudvelgelse (siden Friisberg & Partners) i København (1986-1989). Han var i perioden 1989-1998 Partner hos ISCO Group Norge og var blant de opprinnelige fire partnerne som etablerte ISCO Group i sin nåværende form. I 1998 etablerte han Human Capital Group AS, som i 2004 ble solgt til KornFerry International. Lars Esholdt var Senior Client Partner hos KornFerry International. I 2006 mottok Lars Esholdt pris for beste kundetilfredshet i Europa. Esholdt Executive Search ble etablert av Lars Esholdt i 2007. Han har gitt ut en rekke bøker og publikasjoner.

Ingvar Straume

Ingvar Straume (1961) er sivilingeniør fra NTNU i industriell økonomi med innstilling til kongen. Han har innehatt posisjoner innen Shell for i 1992 å tiltre McKinsey & Company som associate. Ingvar Straume sluttet i McKinsey & Company som Engagement Manager i 1996 og ble President for Stolt Sea Farm A/S (nå Marine Harvest) som var et verdensledende selskap innen fiskeoppdrett. I perioden 1997-2000 var Ingvar Straume ansatt i Handelsbanken Markets Investment Banking Division. I 2002 tiltrådte Ingvar Straume Sector Asset Management som CEO (konsernsjef) og utviklet et ledende forvaltningsmiljø med USD 2 milliarder under forvaltning. Ingvar Straume har omfattende erfaring fra styrearbeid både som medlem og formann.