Våre tjenester

Esholdt Executive Search AS er et hodejegerselskap med spesialisering innenfor direkte søk og vurdering av ledergrupper.

Executive Search


Som hodejegere ansetter vi ledere, spesialister og styremedlemmer for våre klienter i offentlig og privat virksomhet. Våre oppdrag annonseres kun i de tilfeller det er spesielle grunner til det.

Management Audits


Management Audits innebærer at vi vurderer ledergrupper i bedrifter. Bakgrunnen for vurderingen kan være at eiere eller styre ønsker å foreta en vurdering av dem samlede kompetansen i lederteamet, eller det kan være to selskaper som skal fusjoneres hvor det er behov for å foreta en vurdering av de menneskelige ressursene før ny organisasjon settes opp.

Vi er forsiktige med å kombinere search og management audits på grunn av den potensielle konflikten knyttet til motivasjonen for å øke antall search-oppdrag. I slike tilfeller anbefaler vi noen av våre konkurrenter.