Tips til intervjuet

Når du som kandidat skal møte en hodejeger eller en bedrift på søking etter ansatte, kan disse rådene være nyttige å ha lest igjennom på forhånd.

Kjenn dine egne indre drivere


Hvordan skal andre kunne forstå dine spesielle egenskaper, hvis ikke du klarer å formidle dem? Hva gjør deg lykkelig? Hvilke rammer får frem det beste i deg? Hvilke overordnede trives du i samarbeid med, og hvem trives med deg? Hvorfor ble du som du er, og har personer rundt deg hatt innflytelse på det? Hva har dette gjort med deg, din samhandling med andre mennesker og din forståelse av hvordan verden henger sammen?

Finnes det et mønster i det du har gjort?


Når du ser på din samlede karriere, finnes det fellestrekk, veier og mønstre som en arbeidsgiver kan gripe fatt i for å forstå hvor du kunne passe inn i hans verden? Det finnes alltid mønstre, tydelige eller mer skjulte. Hvis du ikke har forstått mønstrene dine vil en intervjuer konstruere dem for deg, men du som kandidat er best tjent med å presentere deg selv.

Hvilke medarbeidere trenger du rundt deg for å lykkes?


Dette forteller lytteren mye om hvem du selv er. Det er dog lettere å sammenfatte når man benytter omveien gjennom medarbeiderne. Da blir spørsmålet også mindre direkte.

Svar direkte på et spørsmål


Det er frustrerende å spørre i øst, men få svar i vest. Gjentar dette seg til stadighet, vil intervjueren føle at han ikke blir hørt. Hvis kandidaten ikke kan gi tydelige svar i denne situasjonen, hvordan skal vedkommende kunne gjøre det i en bedrift i hverdagen?

Vær deg selv så mye du kan


Da kan du velges for den du er og ikke for en rolle du spiller. Det vil komme for en dag gjennom referanser etc. dersom du er en annen enn det du kommuniserer, og det tjener ingen formål.

Del personlige opplevelser


Mange kandidater tror at sykdom eller annen ulykke trekker ned, mens det motsatte gjerne er tilfellet. Det er sjelden at et ben knekker to ganger på samme sted. Sykdom og motgang kan være tegn på hardførhet, og de fleste bedriftsledere vet at arbeidsdagen til tider krever tøffhet. Hodejegere vet også at "shit happens". Da må man si det som det er.

Er du ikke interessert, så si det


Det motsatte er å kaste bort andres tid, og det er ikke i orden. Manglende interesse er derimot akseptabelt og greit.

Motparten har ikke alle svarene


Du er i en prosess om en ny posisjon fordi noen tror du kan og at du finner interesse i stillingen som er presentert deg. Du deltar i prosessen frivillig og skal ikke tilfredsstille noen. De færreste klienter liker at noen jatter med, for det er jo ikke slik livet er.

Ikke prøv å være perfekt


Det finnes ingen som tror på det likevel.