Tenketank

I 2008 etablerte EES en tenketank, hvor det til enhver tid er ca. 100 deltakere. Tenketanken har som mål å være et møtested og et forum for utvikling og diskusjon.

I 2009 var Kåre Valebrokk en motivator og holdt foredrag om økonomisk historie.
I 2010 var Thorvald Stoltenberg foredragsholder og ga en solid innføring i sitt grunnleggende menneskesyn.