Valg av hodejeger

I de fleste situasjoner er det nyttig å invitere flere hodejegere med i en anbudsprosess. Det finnes mange gode hodejegere i små selskaper, og mange dårlige i store og anerkjente. Hodejakt er svært personlig, og vanskelig å måle. Systemer, tester og flotte presentasjoner er bra, men de viktigste spørsmålene knytter seg til hodejegeren selv. Hvem er hun eller han? Hvilken bakgrunn har hun/han? Hva tror hun/han på? Kan personen representere min bedrift på en hensiktsmessig måte?

Alder og bakgrunn


Dette spiller naturligvis en rolle for det nettverket hodejegeren er i besittelse av. Hodejegeren har stor innflytelse på researcharbeidet, og det er derfor relevant å vite noe om hans eget nettverk.

Fredningstid (off-limit)


Det er viktig å få et inntrykk av graden av off-limit, fordi dette kan gjøre et søk vanskelig. Mange hodejegere vil forsøke å hevde at alt arbeide er konfidensielt, og det er også korrekt. Det går likevel an å indikere hvilke miljøer man ikke kan rekruttere fra, uten å avsløre hvilke personer som er rekruttert.

Referanser på hodejeger


Det kan være nyttig å spørre om referanser på hodejegeren. I praksis benyttes dette sjelden, ettersom oppdrag av den type ofte er knyttet til et tillitsforhold mellom kontaktperson og hodejeger. Kontaktpersonen har fått mandat fra styret til å forhandle og håndtere prosessen. I mange tilfeller tenker dog ikke styrets medlemmer over hvor viktig valget av hodejeger er for rekrutteringsprosessen og sluttproduktet (kandidaten).

Benytt ikke no-cure no-pay


Søket er et konsulentarbeid som hodejegeren har spesialisert seg på, og kan sammenliknes med kjøp av en advokattjeneste. Det er dette klienten betaler for. En søkeprosess har mange usikkerhetsfaktorer. Det siste man trenger er usikkerhet om konsulentens egentlige agenda for å anbefale en bestemt kandidat.

Velg en partner og få det


Ikke alle klienter forstår verdien av å ha en hodejeger med seg når bedriften er i endring og skal utvikles. Det er tankevekkende hva man faktisk kan få ut av en konsulent hvis man klarer å etablere et gjensidig åpent samarbeid.

Velg flere hodejegere


Samarbeid gjerne med flere leverandører og følg opp disse. Hold hodejegerne oppdatert om hva som skjer i bedriften. Dette sikrer kontinuitet, motivasjon for hodejegeren og nødvendig oppdatering hvis en ny medarbeider skal rekrutteres.

Bruk hodejeger


Bedriftseiere utpeker ofte sine egne styrer, og velger typisk personer fra sitt eget nettverk. Mange eiere ville bli overrasket over hvor dyktige styremedlemmer det er mulig å rekruttere til små bedrifter igjennom et søk. Mange kompetente personer opplever disse styrene som stimulerende og annerledes. Bruk av hodejeger sikrer en systematisk gjennomgang av tilgjengelige kandidater. Samtidig søkes det utenfor små, lukkede og kjente nettverk.