Til kandidaten

Det er to hovedårsaker til at en hodejeger møter en kandidat. Enten har hode-
jegeren selv oppsøkt kandidaten, eller kandidaten har tatt kontakt fordi han eller
hun er mobil.

Samtlige kandidater vi har kontakt med, uansett bakgrunn for kontakten, kan
være trygge på at det skjer under full konfidensialitet.