Honorar

Esholdt Executive Search arbeider som konsulenter og fakturerer i forhold til at vi leverer en konsulenttjeneste. Vi påtar oss ikke oppdrag i form av "no-cure no-pay". Ved search arbeider vi etter et fast konsulenthonorar (retainer). Klienten betaler halvparten av honoraret ved oppstart av oppdraget og den resterende halvparten når kandidaten har signert arbeidskontrakten. Det gjelder både for Search- og Management Audit-oppdrag.

Totalhonoraret tilsvarer i vår bransje vanligvis ca. 1/3 av kandidatens årslønn pluss ekstra goder. Honoraret blir enten fakturert som en prosent av lønnen (inkl. goder) eller som et fast honorar.

Vi er skeptiske til betaling på bakgrunn av en prosentandel av lønn, siden det kan føre til en oppadgående lønnsspiral over tid. I tillegg er det en reell risiko for at hodejegeren får feil incentiver å jobbe etter (best betalte kandidat). Som ovenfor nevnt arbeider vi etter et fast honorar, som ikke er en prosentandel av kandidatens lønn.